Smarta appar ger överblick över komplexa byggen på ett ögonblick

Sussanne Artikel Rigshospital

Konstanta förändringar i byggprojekt är en utmaning för alla parter inom byggbranschen. Därför har teknologie doktor och VVS-ingenjör Mads Holten Rasmussen och hans team tagit fram användarvänliga appar som ger alla parter en bättre överblick och säkerställer bättre arbetsprocesser genom hela bygget.

den 17 augusti, 2020

Projekteringen av världens bästa barnsjukhus BørneRiget på Rigshospitalet (DK), som ska stå klart under 2024, är en enorm labyrint av många, många rum med olika funktionella behov. I takt med att alla parter, såsom byggherre, ansvarig, arkitekt och ingenjörer får mer kunskap måste projektet justeras. Och det är en utmaning att se till att alla har full koll på de senaste uppdateringarna. 

Bland annat måste man hålla koll på digitala byggmodeller och BIM-reglerna (Building Information Modelling). Men verkligheten är att ingenjörer endast i begränsad omfattning använder den tillgängliga informationen i modellerna, eftersom den ligger gömd i tunga, komplicerade datorprogram. 

Dessutom är en del byggmodeller så tunga att det tar 20 minuter att ens öppna dem. Det gör det svårt att få tillgång till information, och riktigt mycket projektinformation kan helt enkelt inte beskrivas i de one-size-fits-all-program som finns på marknaden idag. 

Skräddarsydda syften 

Teknologie doktor och VVS-ingenjör Mads Holten Rasmussen och hans kolleger har därför tagit fram en rad appar som gör det enkelt att få en överblick över förändringar i modellerna, och fler är på väg. 

”Det handlar om en massa enkla appar till byggets parter och oss själva, och som har skräddarsydda syften. En av de mer låghängande frukterna var helt enkelt att visa vilka rum och byggnadsdelar som har fått en annan form och placering inom en tidsperiod. Därmed kan ingenjörerna föra en dialog med byggherre, ansvarig eller arkitekt och anpassa ändringen, eller be den andra parten dra tillbaka ändringen om den innebär för stora komplikationer”, säger Mads Holten Rasmussen. 

Andra appar har syftet att skapa sammanhang mellan 3D-objekt, anläggningslistor, komponentlistor, pumplistor, diagram, beskrivningar, offertlistor m.m. 

Branschen som helhet blir starkare 

Apparna skapar en transparens för byggets parter. Det är väldigt viktigt när man ska överväga konsekvenserna av de ändringar man utför. 

”När till exempel ett fönster blir större, påverkar det storleken på element, ventilationen i rummet och mycket mer. Med dessa digitala verktyg säkrar vi på lång sikt att ingenting hamnar mellan stolarna – det kommer inte att finnas en pump eller ventilator som det inte är avsatt ström till”, säger Mads Holten Rasmussen. 

Härunder visas hur alla rum med ändringar på BørneRigets första våning har dokumenterats efterhand. 

Vill du veta mer?

Se också: