Byggprojektledning Min

Byggprojektledning

Få hjälp av Danmarks största leverantör av konsulttjänster. NIRAS utför konsultuppdrag brett inom inom byggbranschen för både offentliga och privata kunder.

Vi erbjuder rådgivning, granskning och projektledning när byggherren genomför upphandlingar – från första kontakten till nyckelfärdiga projekt.

Vi ansvarar också för att organisera och facilitera dialogen med brukarna, göra , risk- och intressentanalys, utarbeta idéer och byggplaner  samt styrning av  ekonomi, tidplaner och kvalitet.

Vår ådgivning sträcker sig också in i den operativa fasen, där vi hjälper kunden att följa upp funktion och användarnöjdhet.

Analysfasen i byggprojektledningen

NIRAS utför ett antal analys-, strategi- och organisatoriska uppgifter i samband med byggprojektledningenrådgivning. Vi har bland annat gjort stora analyser av gymnasieskolornas användning av mark i relation till nya former av lärande och därmed bidragit till effektiv markanvändning och en optimal utformning av lärmiljöer.

Projektledning och processledning

NIRAS projektledning tillhandahåller  kompeten projekt- och processledning av kundens byggprojekt och har erfarenhet av att slutföra några av Skandinaviens största och mest komplexa byggprojekt inom hälso- och sjukvården. Vi är bland annat projektledare på drygt hälften av alla sjukhusprojekt i Danmark.

Vi är projektledare i mycket stora byggprojekt för stat, regioner, kommuner, hyresgäster, fastighetsinvesterare, pensionsfonder och läkemedelsbolag. Uppdragen inkluderar fängelsebyggnader, sjukhus, universitets- och campusbyggnader, laboratorier, skolor, bostäder, kontorsbyggnader/ lokaler och medicinska byggnader.

Projektledare med stark riskhantering

Vi hjälper våra kunder att upptäcka risker i ett 360-gradersperspektiv i fastighetstransaktioner, där due diligence är en viktig del i att bedöma det verkliga värdet av en fastighetsinvestering och etablera ett affärsfall. Vi  genomför analyser för kunden, där alla externa och interna risker och intressenter identifieras, bedöms och hanteras i efterföljande byggprocesser.

Vår rådgivning säkerställer att regelverket finns på plats i ditt anbud.

Vår erfarna personal med juridisk kunskap ger råd i nära samarbete med byggherren inom avtals- och avtalsrätt, och teamet har är erfarna av förhandling och konfliktlösning.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: