Projekt

Den vackra cykelbron Lille Langebro kopplar samman det historiska Köpenhamn

Lille Langebro 2 002

En ny cykel- och gångbro över Köpenhamns innerstad kopplar samman historiska delar av huvudstaden. NIRAS har ritat den vackra bron, som har upp till 10 500 användare varje dag.

den 26 augusti, 2019
 • SDG: #11
 • Sektorer: Infrastruktur
 • Länder: Danmark
 • Donator: BuroHappold Engineering, WilkinsonEyre Architects, Urban Agency Aps, Eadon Consulting Ltd., Speirs + Major LLP
 • Klient: Københavns kommune

Broar skapar liv. Det vet man i Köpenhamn, där man har byggt flera broar längs kanalerna och över innerhamnen. Nu har Köpenhamnsborna fått ännu en vacker bro som avlastar den trafikerade Langebro och kopplar samman historiska stadsdelar. 

Den nya cykel- och gångbron löper mellan Vester Voldgade och Langebrogade på Christianshavn. Bron ligger precis norr om Langebro, som förr i tiden användes till att flytta soldater mellan fästningarna. 

Ambitionen med den nya bron är att skapa fler möjligheter för stadsliv och rekreation för Köpenhamnsborna, samt vara ännu en viktig förbindelse genom hamnen. Det huvudsakliga syftet med bron är att vara ett led i målet att utveckla Köpenhamn som en grön och hållbar stad vid vattnet i världens bästa cykelstad. 

Svängbron är en gåva från Realdania och är designad av Wilkinson Eyre Architects. Man uppskattar att den nya cykel- och gångbron kommer att utnyttjas av 6000–10 500 personer varje dag. 

För NIRAS har uppgiften inneburit projektering av bron, som har två öppningsbara delar. Brons frihöjd är 5,4 meter över en fri bredd på 20 när bron är stängd. Den fria genomseglingsbredden vid öppning är 35 meter, och brons lutning för gående trafik är 45 promille. 

Den största utmaningen har varit att passa in konstruktionen av bron i en stadsdel med många historiska byggnader 

Många historiska byggnader 

Den största utmaningen var att passa in konstruktionen av bron i en stadsdel med många historiska byggnader. En annan teknisk utmaning för NITAS’ ingenjörer var att optimera den öppningsbara delen av bron på ett sätt så att framtida driftskostnader kunde minimeras för ägaren, Köpenhamns kommun. 

NIRAS modellerade underbyggnaden av bron i 3D och bevisade den statistiskt i FEM-programmet LUSAS. NIRAS stod för kontakten med myndigheterna, som bland annat bestod av hamnmyndigheter, ledningsägare och Köpenhamns kommun. 

Utöver projekteringen av bron, ansvarade NIRAS även för att ta fram det skriftliga offertmaterialet för den totala uppgiften. NIRAS genomförde dessutom offertprojekteringen och tog fram anbudsunderlaget. 

Bron invigdes officiellt den 14 augusti, 2019 under ett festligt evenemang där hela stadens invånare var inbjudna.  

 • Den nya bron ska avlasta Langebro, som idag används av cirka 35 000 personer varje vardag 
 • Mellan 6000 och 10 500 personer förväntas använda den nya bron dagligen 
 • Köpenhamn har cirka 359 km cykelstigar och -banor 
 • Det finns 650 000 cyklar i Köpenhamn 
 • Varje dag cyklas det 1,27 miljoner km i Köpenhamn 

Källa: Realdania och Københavns kommun 

Brett team bakom ny bro 

 • Realdania Byg står bakom uppförandet av bron. Köpenhamns kommun kommer att stå för den löpande driften och underhållet. 
 • Utöver NIRAS är även BuroHappold Engineering, WilkinsonEyre Architects, Urban Agency Aps, Eadon Consulting Ltd. och Speirs + Major LLP med i projektet. 
 • NIRAS står bl.a. för biträdande projektledning, geoteknik, grundläggning, ledningsarbeten, omfattande spontarbeten kring brostöd, konstruktioner för bärande underbyggnad, trafikåtgärder vid utförande, upprättande av anbudsmaterial, kontakt med myndigheter, arbetsmiljösamordning, trafik, buller och vibrationer som samt ledningar och kablar 

Vill du veta mer?

Thomas Ravn Møller

Thomas Ravn Møller

Advisor

Allerød, Denmark

+45 4810 4613

Se också: