Projekt

Nya Spårvägsmuseet öppnar till hösten 2020 i historiska Gasverket

Nya Exteriorbilden 1280X720

När gamla fordon flyttar in i de historiska lokalerna i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, blir det med en mix av totalrenoverade fasader och fönster i samverkan med nya och över 100 år gamla konstruktioner.

den 30 mars, 2020
 • Sektorer: Byggprojekt
 • Klient: Trafikförvaltningen, Nya Spårvägsmuseet
 • Tid: 2015-2020

Spårvägsmuseet flyttade från Söderhallen, Södermalm hösten 2017 och Nya Spårvägsmuseet öppnar igen i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden hösten 2020. Huset byggdes år 1893 och som hela Värtagasverket är det ritat av arkitekten Ferdinand Boberg.

I byggnadens fyra plan kommer det att finnas utställningar, fordon, butik, minitunnelbana och café.

”Det har varit en rolig och krokig resa”, säger Helena Nyhlén, kontrollansvarig.

Kulturmärkning blå

NIRAS har deltagit som KA i projektet redan från tidigt skede och projektet pågår fortfarande. Projektet har högsta kulturskydd där samtliga avvikelser måste hanteras varsamt eftersom byggnaden är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.  

Stor varsamhet krävs för att behålla fasaden och dess fönster i största möjliga mån. Samtliga fönster har totalrenoverats och kompletterats med isolerglas. Även en del inre inventarier vill byggnadsnämnden ska vara kvar. Projektteamet har hanterat flera utredningar tillsammans med antikvarier gällande t ex ventilationsgaller i fasadfönster, färgval och inre inventarier.

Hela konstruktionen av balkar har renoverats och kompletterats för att kunna bära de nya våningsplanen där tunga fordon ska kunna placeras. En del av fordonen har redan lyfts in genom en befintlig öppning i taket innan hålet sattes igen.

Nödvändig sanering innan ombyggnation

Byggnaden behövde saneras innan ombyggnationen kunde starta. Så bygglovshanteringen började med ett rivningslov med tillhörande sanering.

Fakta
Trafikförvaltningen
Nya Spårvägsmuseet

 • Projekt och byggtid 2015-2020
 • Projektkostnad ca. 210 msek
 • 5270 kvm i 4 plan
 • 210 totalrenoverade fönster i fasaden

Museet kommer innehålla bland annat tusentals föremål och 13 fordon

Ca. 120 000 årliga besökare väntas

NIRAS har i rollen som kontrollansvarig enl. PBL bland annat:

 • Tagit fram förslag till kontrollplan enligt PBL för projekteringen, rivning samt produktion
 • Genomfört möten och uppföljning av konsulternas samt entreprenörens egenkontroller
 • Stöttat byggherren i myndighetsrelaterade frågor
 • Dokumenterat KA-möten med platsbesök och uppföljning
20190402 130357

Vill du veta mer?

Se också