Kontrollansvar 171120 Min

Kontrollansvar enligt Plan- och Bygglagen

Våra certifierade och oberoende kontrollansvariga konsulter ansvarar för och säkerställer att ett byggnadsprojekt följer Plan- och Bygglagen (PBL).

NIRAS har certifierade och oberoende kontrollansvariga konsulter som ansvarar för att ett byggnadsprojekt följer Plan- och Bygglagen (PBL). Vi tar fram en kontrollplan med tillhörande checklista som säkerställer att alla lagar, förordningar och myndighetsregler följs. Under projektets gång samlas intyg in och dokumentation sammanställs.

Vi genomför även visuella kontroller vid anmälda och oanmälda arbetsplatsbesök.  I samband med slutbesiktning hålls ett slutsamråd där vi lämnar över kontrollplanen tillsammans med intyg och dokumentation samt ansöker om slutbevis från Byggnadsnämnden som krävs innan byggnaden tas i bruk.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: