Inside Scene Of Koncerthuset Denmark

Brandrådgivning

Få brandteknisk rådgivning i alla typer av bygg- och industriprojekt och inom alla brandklasser. Vi tillhandahåller certifierad brandrådgivning, inklusive tredjepartskontroll.

Vi ger brandingenjörsrådgivning inom alla typer av bygg- och industriprojekt och i alla brandklasser.

Vi tillhandahåller certifierade brandrådgivning, inklusive tredjepartskontroll. Rådgivning skapar värde genom vår  professionalism och mod att utmana med nya idéer och lösningar. Våra rådgivare gör projekt möjliga genom att se helhetslösningar inom konstruktion och brand.  Detta ger kunden den optimala slutprodukten, vilket skapar ökad brandsäkerhet.

Certifierade brandrådgivare

Vi är 35 st brandrådgivare - inklusive 15 st certifierade brandrådgivare inom  olika brandklassnivåer - med erfarenhet från mer än 2000 projekt under 20 år. Vi ger råd inom  olika typer av projekt där kunden behöver brandrådgivning,  från små omvandlingar  i flervåningsbyggnader till stora industribyggnader,  sjukhus och köpcentra.

Den mångåriga erfarenheten vi har gynnar våra  kunder. Våra  discipliner av brandteknisk rådgivning är följande:

Brandstrategi och brandteknisk dimensionering

Byggregler (BR18) innehåller många dubbelbottnade kapitel och krav, inklusive funktionskrav. Varje byggherre måste alltid se till att byggnaden i fråga uppfyller e lagkrav och brandsäkerhetsnivåer som gäller  – samt de  funktionella kraven. NIRAS brandrådgivare och specialister  säkerställer detta genom en brandteknisk dimensionering  och val av rätt brandsäkerhetsstrategi.

Industriellt brandskydd

NIRAS hjälper  både stora och små industriföretag att  tillämpa lagstadgade krav på industriellt brandskydd samt företagens egna krav på ökat värdeskydd. Brandteknisk rådgivning avser både bestämmelserna i byggreglerna och krisledningslagstiftningen (tekniska föreskrifter) utöver krav som följer av ATEX-direktiven samt särskilda försäkringsvillkor – inklusive FMGlobals riktlinjer. NIRAS utför därmed uppdrag inom läkemedels-, olje- och gas-,logistik- och industrisektorerna.

Renoveringar och anpassningar

Brandsäkerheten kan inte underskattas, därför rekommenderar vi att du alltid tidigt i projektet tar in en brandrådgivare för att identifiera eventuella utmaningar och lösningar.. Att engagera en brandrådgivare tidigt innebär att byggherren kan få en mer flexibel brandteknisk lösning..

Drifts-, kontroll- och underhållsplaner

Varje byggnad måste alltid följa gällande brandregler, därför  är det centralt att säkerställa rätt kontroll och underhåll av byggnadens brandsäkerhet. NIRAS har lång erfarenhet av att ta fram kontroll-, drift- och brandplaner skräddarsydda för det enskilda företaget och kunden.

Riskanalys

NIRAS utarbetar ofta riskbedömningar, beredskapsplaner, brandplaner, riskminimering med mera. Således har vi lång erfarenhet och kunskap som gör det möjligt för oss att ge kunden råd på bästa möjliga sätt i samband med det specifika brandrådgivningsärendet och byggreglerna (BR18).

Vill du veta mer?

Steven Schmidt

Steven Schmidt

Market Director

Malmö, Sweden

+46406250505

Se också: