04E814 Wml

DRIVE - systemet som effektiviserar dina arbetsprocesser

DRIVE är ett digitalt system för hantering och hantering av drift- och underhållsuppgifter i försörjningsföretag och verksamheter. DRIVE ökar effektiviteten och ger dig stora besparingar i tid och resurser.

DRIVE är ett digitalt system för att styra och hantera drifts- och underhållsuppgifter. Det kan till exempel vara tillsyns- och serviceuppgifter i försörjningsföretag. Systemet effektiviserar arbetsflöden över både avdelningar och företag, och det ger stora besparingar i tid och resurser. Användarvänlighet och användargränssnitt står i fokus, så att DRIVE kan nås av flera aktörer – både internt och externt.

Systemets kärnfunktioner är digital översikt, struktur och enkla menyer. Systemet bidrar också till ett servicelyft gentemot dina kunder – till exempel genom automatisk återkoppling på utfört arbete hos din kund. DRIVE kommer även med nyckeltal och statistik baserad på export av relevant data för benchmarking.

DRIVE-systemet innehåller:

 • GIS Integration: Kombinerar data, GIS och SRO i ett system
 • Förfrågningar: Skapa förfrågningar inklusive kartmarkering eller ta emot dem från en extern webbplats
 • Rutin: Planera fasta uppgifter under året så att kontrollen går helt automatiskt
 • Uppgifter som ska utföras: Tekniker eller entreprenör loggar in och kommer åt sina jobb
 • Rapportering: Rapport från tekniker eller entreprenör görs direkt, inklusive dokumentation, checklista etc.
 • Godkännande: Anställd godkänner utförda uppgifter
 • Nyckeltal: Exportera relevant data för benchmarking eller Excel.
 • Användarvänlig på alla plattformar för alla användare

DRIVE stödjer alla affärsområden: Vatten, Värme, Avlopp, Gatubelysning, Miljötillsyn, Telekom, El, Gas, Fibernät, Trafik & Vägar, Hamnar mm.

Integration med andra IT-lösningar:

 • Webbplats för hantering av förfrågningar - t.ex. Mitvand.dk och MinKloak.dk
 • Investeringsregister - t.ex. TILLGÅNG
 • Automatiskt skapande av uppgifter – t.ex. SRO
 • Driftsdata omvandlas till användbar information - t.ex. genom maskininlärning

Download brochure

Læs mere om fordelene ved DRIVE.

Support - ring 28 57 58 59

Vi hjälper dig hela vägen runt, så att du alltid håller öppet i din verksamhet.

Vill du veta mer?

Thomas Heine Bech

Thomas Heine Bech

Team Manager: Data & Software

Aalborg, Denmark

+45 6040 9186

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Business Development Manager

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se även: