New Apartments Building Shutterstock 3491716 Photo Shutterstock

Fastighetsutveckling

Vi är fastighetsägarens högra hand vid utveckling av alla typer av fastigheter och vid vidareutveckling av befintliga fastigheter.

NIRAS har stor erfarenhet av alla typer av fastighetsutveckling inom bostäder, handel, kontor och sjukhus samt utveckling av industriområden. Vi är fastighetsägarens högra hand vid utveckling av fastigheter såsom planerade nybyggnationer och vidareutveckling av befintliga fastigheter för att skapa högre lönsamhet och ökade värden.

Vår rådgivning sträcker sig genom hela processen från idéskede via genomförande till driftsskede. Vid utformning av utvecklingsplaner ser vi till att både fastighetsägarens och samhällsekonomiska intressen uppfylls.

Vi är vana att föra dialog med kommuner, intressenter och myndigheter så att planen förankras hos alla berörda parter.

Vill du veta mer?

Steven Schmidt

Steven Schmidt

Market Director

Malmö, Sweden

+46406250505

Se också: