Red And Yellow Balloons Floating Skyward After A Wedding Shutterstock 2123194 1920 Photo Shutterstock

Lokalförsörjning inom Svenska kyrkan

Vi stödjer er i hela eller delar av arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan

En god lokalförsörjningsplanering leder till hållbarhet i alla dimensioner, för att uppnå detta krävs tid och en bred kompetens. Vi kan med vår långa erfarenhet tillhandahålla ett komplett stöd till pastorat, församlingar och stift i lokalförsörjningsarbetet.

Arbetet utförs med utgångspunkt i Svenska kyrkans vägledning för lokalförsörjning.

Vi kan stötta i samtliga delar inom lokalförsörjningsplaneringen, från det övergripande till framtagning av lokalförsörjningsplan och genomförandet av specifika åtgärder och utredningar.

Exempel på tjänster:
·Organisera det förberedande arbetet
·Processleda framtagningen av lokalförsörjningsplan
·Utforma arbets-och kommunikationsplan
·Utbilda inom lokalförsörjning
·Upprätta mål och planeringsförutsättningar
·Genomföra en omvärldsbeskrivning
·Genomföra analyser och prognoser kopplat tillverksamhetens behov
·Genomföra analyser och prognoser kopplats till beståndet avmark, byggnaderochanläggningar
·Upprätta åtgärdsplan med tillhörande konsekvensanalys

När det kommer till genomförande av planerade åtgärder har vi också möjlighet att göra djupare utredningar, utbilda i arbetsprocesser för projekt, med mera

Vill du veta mer?

Viktor Dahlgren

Viktor Dahlgren

Consultant

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 04

Se också: