12 Industrial Architecture Lactosan Tower

Industriell arkitektur och det civila samhället

Vi på NIRAS erbjuder ett brett utbud av arkitekt- och byggkonsulttjänster som är skräddarsydda för livsmedelsindustrins specifika behov.

NIRAS experter erbjuder en solid teknisk grund som kundens hela projekt baseras på. Den grunden tillhandahåller tekniska lösningar, CAPEX, schemaläggning, driftskostnader samt analys och design av industriell arkitektur och byggnader.

NIRAS team med industriarkitekter designar produktionsanläggningarna för att säkerställa att livsmedelsanläggningen får ett effektivt och strömlinjeformat flöde och en hög och jämn kvalitet. NIRAS industriella arkitektur- och byggnadslösningar gör det också möjligt att säkerställa lean production utan flaskhalsar i de olika produktionsområdena.

När NIRAS experter utformar en ny produktionsanläggning ser de till att bästa praxis för hygienlösningar och bästa praxis för moderna automatiserade produktionslösningar och tekniker ingår i designen. NIRAS lösningar är naturligtvis helt förenliga med relevanta och gällande hygienkrav på nationell nivå samt i EU och USA.

Nära dialog och flexibla lösningar

På NIRAS har vi alltid en nära dialog med våra livsmedelskunder så att vi kan leverera bästa möjliga lösningarna i enlighet med kundens behov. Oavsett om kunden behöver bygga en helt ny fabrik eller bygga ut en befintlig anläggning tillhandahåller NIRAS layoutplanering för det nya området där stor tyngd läggs på alla viktiga faktorer så att den lever upp till kundens förväntningar.

Med utgångspunkt i ett holistiskt tillvägagångssätt tar NIRAS experter med en rad olika faktorer i sina överväganden när de skapar en industriell arkitektonisk design för kundens projekt. Detta omfattar utrustningslösningar, produktionsflöden, processer och personal, personalbehov samt hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Samtidigt pekar NIRAS experter också på andra faktorer som är relevanta inom livsmedelsindustrin, t.ex. skiftmönster, skifttider, energikrav, tekniska krav, försörjning och tjänster. Med hjälp av NIRAS-experternas omfattande erfarenhet kan vi hjälpa kunden att uppnå den mest effektiva och kostnadseffektiva layouten.

Anläggningens placering

NIRAS experter kan hjälpa kunden med alla frågor som rör identifiering av en lämplig plats för företagets nya produktionsanläggningar. Med utgångspunkt i förstudierna kan NIRAS hitta rätt plats genom att väga projektets behov mot de potentiella platsernas fördelar och eventuella nackdelar.

För att avgöra om en plats är lämplig analyserar NIRAS möjliga platser på mikro- och makronivå med avseende på olika faktorer.

NIRAS experter undersöker alla relevanta faktorer, t.ex. bygglovsproblem, storlek, markstrukturella faktorer, trafikutveckling, bullerrestriktioner, restriktioner för vilda djur och växter, regional och infrastrukturell kapacitet, närhet till leverantörer och kunder, affärs- och byggkostnader samt potential för expansion och humankapital.

För att se till att kunden får den bästa möjliga placeringen av en ny anläggning använder NIRAS experter noggrant sina analytiska färdigheter för att se till att den potentiella platsen är optimal för kunden och företaget.

Hållbarhet och cirkulär ekonomi

NIRAS har ett starkt fokus på hållbarhet och anpassar projekten för att följa FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i så stor utsträckning som möjligt.

Cirkulär ekonomi är också en viktig del av NIRAS fokus på hållbarhet. När det gäller NIRAS tjänster inom arkitektur och byggnader undersöks hur man kan utarbeta en regenerativ anläggningsdesign som prioriterar anpassningsförmåga och återvinning av spillmaterial och -komponenter.

Som ett stort internationellt konsultföretag har NIRAS experter inom alla tekniska discipliner och kunderna kan alltid räkna med våra professionella råd i alla aspekter av ett projekt.

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197