07 Process Packaging

Process och förpackning

NIRAS designar och levererar komplexa processanläggningar inom alla grenar av livsmedelssektorn ur ett holistiskt perspektiv.

Effektivitet, kvalitet och hygien är viktiga aspekter i alla processanläggningar inom livsmedelsindustrin. Mot bakgrund av många års erfarenhet och ett holistiskt perspektiv designar och levererar NIRAS komplexa processanläggningar inom alla grenar av livsmedelssektorn; från fisk, kött, fjäderfä och mejeriprodukter till bröd, växtbaserade livsmedel, ingredienser, öl och andra dryckesvaror.

Oavsett om kunden vill ha ett effektivt processflöde i nya produktionsanläggningar eller vill optimera eller bygga ut produktionen i en befintlig anläggning har NIRAS kompetensen och den tekniska expertisen för att designa och leverera de mest optimala lösningarna.

Ett brett utbud av tjänster

Våra experter täcker alla områden inom livsmedelsteknik och erbjuder kompletta lösningar, från kylsystem till design av rörsystem, ventillayout och anläggningslayout samt placering av tankar och pumpar.

NIRAS utformar ventilations- och försörjningssystem som uppfyller kundens specifika krav och standarder, samtidigt som de säkerställer en optimal sammankoppling med befintlig försörjning.

Avancerade försörjnings- och automatiseringssystem garanterar dessutom hög effektivitet och stabil produktion. Med ett strategiskt tillvägagångssätt för specifika leveranser, t.ex. vatten (t.ex. vatten för injektion (WFI) och demineraliserat vatten (PW)), ånga, tryckluft och kväve säkerställer NIRAS en problemfri integrering och införlivande av hållbara och energieffektiva lösningar.

Livsmedelssäkerhet och energieffektivitet

Förutom att säkerställa ett optimalt processflöde erbjuder NIRAS också branschledande hygienlösningar. Särskilda anläggningar, som kyl- och processventilationsanläggningar försummas ofta som ett riskområde när det gäller hygienstandarder, vilket kan leda till stora problem i långa loppet.

Resultatet är ofta underdimensionerade kyl- och processventilationsanläggningar som inte kan hålla produktionen så kall som den behöver vara, vilket slutligen kan utgöra ett hot mot produktionsflödet och produktsäkerheten.

NIRAS förbättrar livsmedelssäkerheten och effektiviteten med tydligt definierade hygienzoner och optimerade flöden som inte bara ökar livsmedelssäkerheten utan även leder till ökad produktion och vinst.

Dessutom garanterar NIRAS expertis inom kylsystem energioptimerad temperaturkontroll och integrering av resursbesparande åtgärder, t.ex. att garantera minsta möjliga droppförlust.

Ökad kapacitet med förpackningslösningar

Genom att prioritera förpackningslösningar och end-of-line-lösningar blir det möjligt att avsevärt öka kapaciteten i kundens förpackningslinjer. NIRAS skräddarsyr designen av förpackningslinjer utifrån kundens specifikationer från start till slut och tar samtidigt hänsyn till ambitioner för framtiden.

NIRAS ingenjörer och projektledare håller kontakt med leverantörer och övervakar hela processen från leveranstest (Factory Acceptance Test, FAT), konstruktion, driftsättning, uppstart och fram till att den nya linjen uppfyller kundens specifikationer och är i full drift.

Säkerställande av tillämplighet

God kännedom om kundernas behov och långsiktiga ambitioner utgör grunden i NIRAS arbete med process- och förpackningstjänster. Detta gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som tillgodoser våra kunders strategier och underlättar framtida tillväxt och anpassningsförmåga.

Våra tjänster omfattar:

  • Processteknik
  • Design av rör och tankar
  • Kylsystem
  • Industriella installationer och VVS-installationer
  • Energioptimering
  • Design och optimering av förpackningsanläggningar
  • Processautomatisering

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också: