09 Industrial Utilities Peter Viking Topsil In Frederikssund 2

Försörjning till industrin

Vi på NIRAS erbjuder ledande leveranslösningar för den globala livsmedelsmarknaden. NIRAS tjänster har ett starkt fokus på hållbara lösningar och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

NIRAS har experter inom alla områden av industriell försörjning: gas, el, vatten osv. NIRAS lyssnar på kundens behov under hela projektförloppet och ser därmed till att produktionsanläggningens installationer placeras optimalt.

När NIRAS designar installationer säkerställs en nära integration med processutrustning och byggnader. Samtidigt erbjuder NIRAS rådgivning om hur försörjningsanläggningarna bäst placeras för att effektivisera arbetsmiljön och garantera bästa möjliga säkerhet.

Industriell försörjning och hållbarhet

Det är mycket viktigt för livsmedelsföretag att energi- och vattenbesparingar etc. ingår i den övergripande planen och den överordnade anläggningsdesignen, inte bara för att minska produktionskostnaderna utan också för att stärka företagets hållbarhetsprofil.

NIRAS experter inom försörjningssektorn kan hjälpa kunderna att optimera sina driftskostnader och bidra till att uppnå FN:s globala mål.

NIRAS utför fullständiga revisioner av livsmedelsföretagens försörjningsanläggningar för att identifiera områden som kan förbättras. Detta kan hjälpa kunden att spara resurser och pengar samt förbättra hållbarheten och därmed framtidssäkra verksamheten.

Integrering av försörjningsanläggningar med produktionsanläggningar

Under många år har NIRAS samlat på sig omfattande erfarenhet av att utforma försörjningsanläggningar i samband med resurs- och energieffektiva lösningar för alla typer av livsmedelsföretag. Med hjälp av ledande teknik undersöker NIRAS alla typer av försörjningsproblem, t.ex. energiförbrukning för uppvärmning, ånga, kylning osv.

När det gäller specifika installationer som vatten (t.ex. WIFI, PW), ånga, tryckluft och kväve säkerställer NIRAS effektiv integrering och fokus på hållbara och energieffektiva lösningar.

Samtidigt kan NIRAS experter säkerställa nya, innovativa lösningar på kundernas problem, t.ex. säker återvinning av behandlat processvatten. NIRAS använder den senaste tekniken i projekt för att förbättra vatteneffektiviteten inom den globala livsmedelsindustrin.

Optimal sammankoppling med befintlig försörjning

NIRAS använder sin expertis för att se till att rätt utrustning och installationer köps in och installeras i nya toppmoderna livsmedelsanläggningar.

NIRAS designar och levererar komplexa anläggningar för processindustrin, inklusive alla försörjnings- och automatiseringssystem samt förpacknings- och end-of-line-lösningar.

Dessutom utformar NIRAS ventilations- och försörjningssystem som uppfyller kundens specifika krav och gällande standarder, samtidigt som de säkerställer en optimal sammankoppling med befintlig försörjning. NIRAS designar också kylsystem som säkerställer energioptimerad temperaturreglering i processer och anläggningar.

Skandinaviskt arv och holistiskt tillvägagångssätt

NIRAS expertis bygger på långvariga skandinaviska traditioner av världsledande standarder för miljö- och livsmedelssäkerhet och på ett nära samarbete med universitet.

NIRAS holistiska tillvägagångssätt när det gäller livsmedelsprojekt och det faktum att vi har experter inom alla teknikområden understryker att NIRAS kan leverera industriella försörjningslösningar som tar hänsyn till alla faktorer i kundens produktionsanläggning.

  • Processteknik
  • Design av rör och tankar
  • Kylsystem
  • Industriella installationer och VVS-installationer
  • Energioptimering
  • Design och optimering av förpackningsanläggningar
  • Processautomatisering

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också: