04 Tendering Commissioning Brewery Tooel 4

Upphandling och driftsättning

Vi på NIRAS erbjuder konsulttjänster kring upphandling och driftsättning till livsmedelsföretag i hela världen. Oavsett om kunden planerar ett nytt projekt, en större utbyggnad av befintliga anläggningar eller en flytt av en anläggning kan våra experter hjälpa kunden att fatta rätt beslut.

Upphandlingsprocesser

Upphandlingsprocesser kan vara mycket komplexa och tidskrävande, men det är också mycket fördelaktigt för ett projekt om de hanteras av NIRAS experter. Genom att välja rätt anbudsförfaranden, som utförs av NIRAS erfarna experter, kan man spara mycket pengar och hitta de lämpligaste entreprenörerna för projektet.

Det viktigaste är att kunden tillsammans med entreprenörerna kan fatta välgrundade och detaljerade beslut om projektet på grundval av upphandlingsförfarandet. När entreprenörerna väljs ut med omsorg elimineras risken för budgetökningar, vilket ger projektet större säkerhet och stabilitet.

Tyvärr händer det ibland att livsmedelsföretag accepterar billigare anbud som inte helt lever upp till projektets komplexitet, helt enkelt för att de vid första anblicken verkar vara mer fördelaktiga än dyrare anbud från erfarna entreprenörer som har en dokumenterad meritlista för liknande projekt. Detta innebär att upphandlingslösningar som vid första anblicken ser fördelaktigare ut kan bli både dyrare och mer tidskrävande än anbud som bygger på gedigen expertis.

CAPEX-metoden

NIRAS CAPEX-metodik och -verktyg vägleder kunden på ett säkert sätt genom alla projektets faser, vilket garanterar ett smidigt och kostnadseffektivt genomförande från övergripande plan till design, upphandling och kontraktsskrivning och till testning och inkörning.

Vi hjälper våra kunder i upphandlingsprocessen för att se till att de får den bästa lösningen till det mest konkurrenskraftiga priset. Experterna som leder upphandlingsprocessen har den kompetens som krävs för att genomföra kundens projekt på det mest kostnadseffektiva sättet, uppfylla alla krav och ge företaget maximalt värde för pengarna.

NIRAS arbetar regelbundet med ledande globala entreprenörer inom livsmedelsindustrin och har full kännedom om de ofta komplexa detaljerna bakom anbuden.

När NIRAS hanterar upphandlingsprocesser tar vi alltid hänsyn till entreprenörernas senaste arbete och historik, liksom deras medarbetare och inställning till projektet.

Driftsättning i livsmedelsprojekt

Driftsättning är en viktig del av bygg- och renoveringsprojekt. På grund av NIRAS holistiska inställning till livsmedelsprojekt ser våra specialister till att alla faser av driftsättningsprocessen beaktas. Våra experter på driftsättning är högkvalificerade projektledare som ser till att alla processer i kundens projekt strömlinjeformas för att optimera arbetsprocesserna och effektiviteten.

NIRAS specialister tar hand om alla aspekter av driftsättningen, t.ex. budgetkontroll, personalresurser och entreprenörsplanering, samt ser till att alla lagstadgade krav uppfylls.

Vi samordnar och organiserar även arbets- och kommunikationsprocesser mellan företagsägare, vd:ar, arkitekter, projektledare, ingenjörer, utvecklare, designers och entreprenörer.

Oavsett om det rör sig om installation av en helt ny anläggning eller optimering av en befintlig processanläggning måste man vara säker på att de beräknade specifikationerna är testade och beprövade. Detta gäller även om det sker förändringar i processen, t.ex. i användningen av råvaror.

NIRAS driftsättningstjänster kan också användas i delprojekt, t.ex. vid validering av rengöring av installationer (CIP-validering), testning av tankuppställning, testning av produktkvalitet eller andra problemställningar i projektet.

Livsmedelsföretag måste dessutom följa ett antal lokala, regionala och globala lagar, standarder och riktlinjer, t.ex. EHEDG och ISO, samt säkerhetskrav (HACCP och HAZOP) och i detta sammanhang ingår NIRAS expertis inom livsmedelsteknik, processteknik och teknisk rådgivning också i våra driftsättningstjänster.

Vi kan hjälpa kunden med:

  • Greenfield, etablering av nya anläggningar
  • Brownfield, uppgradering av befintliga anläggningar
  • Flytt av produktion – övergångsplanering
  • Upphandling och uppföljning
  • Projekttjänster, EPC, EPCM
  • Administration av byggarbetsplatsen, inklusive hälsa och säkerhet
  • Upprätthållande av kontakter
  • Totalentreprenad

Vill du veta mer?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se också: