Industriell produktion och förpackningslösningar

Two men talking between pipes. Peter Viking PVH

Vi designar och levererar komplexa anläggningar till processindustrin, bland annat alla försörjnings- och automationssystem samt förpacknings- och EOL-lösningar.

Vi designar ventilations- och försörjningssystem utifrån dina specifika krav och aktuella standarder och vi garanterar optimal sammankoppling med dina befintliga system. Hit hör kylsystem som garanterar energioptimal temperaturreglering av processer och anläggningar.

När det gäller specifika försörjningssystem som vatten (till exempel WFI och PW), ånga, tryckluft och kväve garanterar vi en effektiv integration, där vi fokuserar på hållbara, energieffektiva lösningar.

På NIRAS lyssnar vi på dina behov under hela projektets gång. På så sätt ser vi bland annat till att försörjningssystemen i ditt renrum placeras precis där du vill ha dem. Samtidigt ger vi dig råd om hur försörjningssystemen placeras optimalt för att skapa bästa möjliga arbetsvillkor.

  • Processteknik
  • Design av rör och behållare
  • Kylning
  • Industriella försörjningssystem/Black Utilities
  • Energioptimering
  • Design och optimering av förpackningsanläggningar
  • Processautomation