Logistik och leveranskedja

pallet lifter in a storage

Med utgångspunkt i de senaste applikationerna optimerar våra lösningar dina processer, organisationer och system, så att produktiviteten och konkurrenskraften stärks på såväl kort som lång sikt.

NIRAS ger råd om optimering av logistik- och förpackningslösningar till offentliga och privata kunder inom många olika branscher och sektorer. Det handlar bland annat om konsumtionsvaror, livsmedels- och dryckesproduktion, detalj- och distributionscentraler, byggmaterial samt läkemedels- och hälsovårdssektorn.

Våra tjänster omfattar:

  • Optimering av värdekedjan
  • Inrättning, optimering och automatisering av lager
  • Optimering, visualisering och simulering av produkt- och varuflöden samt processer
  • Sjukhuslogistik