Operational excellence och sustaining capital

Two men in consultation set-up

Vi kan hjälpa dig att identifiera möjligheter att förbättra företagets produktivitet, kostnadseffektivitet och hållbarhet, oavsett om det handlar om en befintlig leveranskedja eller köp av nya processanläggningar eller produktionsverksamheter.

NIRAS hjälper dig att fatta viktiga beslut om nya investeringar eller utveckling av befintliga produktionsanläggningar, så att du kan förbättra din konkurrenskraft och dina marknadsfördelar. Med hjälp av vår rådgivning kan du agera professionellt och fokusera på din leveranskedja.

Våra tjänster omfattar:

  • Feasibility-studier
  • Optimering av driftkostnader (OPEX)
  • Teknisk due diligence och värdering av tillgångar
  • Benchmarking
  • Granskning av leveranskedjor
  • Tekniska serviceavtal
  • Analys av produktionsstrukturen
  • Dynamic Master Planning