NIRAS kom stärkt ur 2021 med tillväxt på både topp- och bottenlinje

Carsten Toft Boesen CTB NIRAS Web

NIRAS årsbokslut för 2021 visar en omsättningsökning från 2,2 till 2,5 miljarder DKK med bibehållen lönsamhet, vilket är mycket tillfredsställande. Den egna produktionen växte från 1,7 till 1,9 miljarder DKK och EBITA ökade från DKK 116 miljarder DKK till 132 miljoner DKK.

den 24 mars, 2022

Tillväxt, tillit och engagemang

2021 var det första året i en ny treårig strategiperiod och en mycket nöjd VD ser tillbaka på året då verksamheten levererade solida framsteg inom ett antal strategiska fokusområden.

”NIRAS är i grunden beroende av våra kunders förtroende och våra medarbetares engagemang. Det är mycket positivt att vi är på tillväxtspåret igen. Jag är särskilt imponerad av våra medarbetare och partners som trots ytterligare ett år med covid och social distansering lyckats upprätthålla goda arbetsrelationer och leverera kvalitet till projekten”, inleder vd Carsten Toft Boesen.

Organisk tillväxt är ett centralt strategiskt mål för NIRAS och företaget kan se tillbaka på ett år då den totala omsättningstillväxten var knappt 13 % – varav drygt hälften var organisk.

"Genom organisk tillväxt siktar vi på att öka våra intäkter med 500 miljoner DKK till 2024, och årets tillväxt på 6,5 % levererar på milstolpemålet för 2021. Återstående tillväxt för året kommer främst från förvärvet av läkemedelskonsultföretaget Alfa Nordic, vilket innebär en kompetenskomplettering och fördubbling av pharma- och life science-området i NIRAS”, förklarar VD Carsten Toft Boesen.

2021 erbjöd inte bara en betydande ökning av omsättningen, årets resultat (EBITA) innebar också en förbättring från 116 miljoner DKK 2020 till 132 miljoner DKK 2021. Resultatet har uppnåtts genom tillväxt och ökad produktivitet, samtidigt som kostnadsnivåerna endast ökat marginellt. Affärsområdena Bygg, Processindustri och NIRAS Norge bidrar särskilt till det goda resultatet, medan NIRAS Sverige och delar av den danska infrastrukturmarknaden har varit mer utmanade.

Utmärkt service och kvalitet i samarbete med våra kunder, inklusive utveckling och leverans av projekt över discipliner och geografiska områden, utgör ett strategiskt fokusområde i NIRAS.

”Ett av årets starkaste exempel är våra många stora norska infrastrukturprojekt, där projektledare och experter hämtade från våra kontor i Norge, Sverige och Danmark har arbetat tillsammans med kunderna för att säkerställa rätt lösning. Samarbete över hela linjen är nödvändigt för att skapa kapacitet och ger ett kraftfullt nätverk för våra medarbetares professionella utveckling”, säger VD Carsten Toft Boesen.

Efterfrågan på mer hållbara lösningar och digital innovation

NIRAS verksamhet inom Bistånd, Miljö och Energi- och Vattenförsörjning, som stod för 41 % av årets omsättning 2021, drivs till stor del av kraven på en mer hållbar samhällsutveckling. Under de senaste åren har denna agenda också blivit särskilt aktuell inom bygg och andra branscher där den drivs av investerares och konsumenters önskemål om hållbar produktion och hållbara produkter. Några av årets bästa exempel är byggandet av Coca Cola-ägda Innocents nya CO2-neutrala fabrik i Rotterdam och världens största bryggerikoncern, AB InBevs initiativ att jämföra sin globala produktion med relevanta världsmål.

”Hållbara lösningar för våra kunder är kärnan i vårt uppdrag. I nära samarbete med kunder och kunskapspartners satsar vi på att skapa överblick, transparens och dokumentation för val av lösningar och bästa effekt. Självklart har vi också ett internt ansvar för att minimera våra utsläpp och maximera vårt bidrag till hållbarhet. Det är vår ambition att bli CO2-neutrala i scope 1 och 2 år 2030, och vi arbetar också aktivt med att begränsa vår scope 3-påverkan via vår upphandlingspolicy”, säger Carsten Toft Boesen.

Digital innovation i nära samarbete med kunder och medarbetare är ett av fyra strategiska fokusområden för NIRAS.

”Vi har under 2021 investerat i att utveckla 23 digitala idéer och relaterad teknologi. De flesta idéer skapas i gränslandet mellan kunder, medarbetare och teknikexperter och drivs, förutom ren entusiasm för tekniken, av ambitioner att göra saker smartare – det vill säga bättre och/eller billigare. Utvecklingsprojekten har gett önskat resultat i alla fall och har blivit en del av framtidens leveransmodell, samtidigt som vissa idéer innehåller potential för faktiska digitala affärsmodeller”, säger vd Carsten Toft Boesen.

Fler anställda och den gröna omställningen måste bidra till tillväxt 2022

Strategin för de kommande åren innehåller planer på ytterligare organisk tillväxt, men kriget i Ukraina i kombination med stigande råvarupriser och räntor skapar stor osäkerhet, framför allt på företagets mer ekonomiskt känsliga marknader.

Ansträngningar för en mer hållbar utveckling har resulterat i några historiskt ambitiösa planer för en radikal omvandling av energisektorn bort från fossila bränslen. De kommande åren kommer att innebära massiva investeringar i omställningen till grön energi och NIRAS vill vara en attraktiv och tydlig partner i den omvandlingen.

”Vi vill spela en viktig roll i omställningen till förnybar energiförsörjning. Vi har bland annat redan ett riktigt bra grepp om miljöstudier och tillstånd och har spännande projekt relaterade till elektrifiering, vind, sol, PtX och inte minst, Energiön i Nordsjön”, säger vd Carsten Toft Boesen.

NIRAS fortsätter också arbetet med att säkerställa en attraktiv arbetsplats. Antalet anställda har växt under 2021 och VD:n är särskilt nöjd med att fler medarbetare väljer att återvända till NIRAS.

”Vi gör mycket för att vara en attraktiv arbetsplats så vi kan motivera våra medarbetare att fortsätta i NIRAS samt attrahera nya kollegor. Men vi måste också inse att nya differentierande initiativ mycket snabbt blir branschstandard. Det är avgörande att vi har spännande projekt och duktiga kollegor och erbjuder en attraktiv och flexibel ram för individuell utveckling. Det kanske viktigaste av allt är dock att vi har en kultur där ömsesidig hjälp och stöd förbättrar oss alla. Samtidigt måste vi vara noga med att våra processer och system stödjer projekten och det gränsöverskridande samarbetet och att våra insatser och resultatmål inte skapar hinder i detta avseendet”, säger vd Carsten Toft Boesen.

Nyckeltal

 

2021

(DKK)

2020

(DKK)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

2017

(DKK)

2016

(DKK)

Omsättning

2.521

2.206

2.279

2.204

2.125

1.474

Varav egen produktion

1.924

1.704

1.774

1.743

1.647

1.106

EBITA

132

116

72,2

60,5

50,4

56,4

EBITA-marginal

6,9%

6,8%

4,1%

3,5%

3,1%

5,1%

Vinst efter skatt

83,9

62,2

42,7

33,3

20,3

39,2

Antal anställda (genomsnitt)

2.306

2.181

2.332

2.355

2.206

1.475

årsregnskab

Vill du veta mer?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Se också: