Projekt

Carlsberg halverar vattenförbrukningen på Fredericia Bryggeri med hjälp av NIRAS

Compr Carlsberg Fredericia Visualisering Water Optimized

NIRAS har spelat en avgörande roll i ett nytt vattenprojekt som gör det möjligt för Carlsbergs bryggeri i Fredericia att återanvända 90 % av sitt processvatten och halvera den allmänna vattenförbrukningen. Fredericia är därmed det mest vatteneffektiva bryggeriet i Carlsberg-koncernen.

den 11 februari, 2021
  • SDG: #6
  • Sektorer: Livsmedel
  • Länder: Danmark
  • Klient: Carlsberg
  • Tid: 2019-2021

Carlsbergs bryggeri i Fredericia har tagit ett stort steg in i framtiden. MEd uppförandet av ett nytt reningsverk kan bryggeriet nämligen återanvända 90 % av sitt processvatten och dra ner den allmänna vattenförbrukningen med hälften. Samtidigt blir Fredericia det första bryggeriet i Carlsberg-koncernen med praktiskt taget inget spillvatten alls. 

Med hjälp av NIRAS experter har Carlsberg tagit ett viktigt steg mot att nå sin ambition med noll spillvatten i sina bryggerier. Dessutom kommer man att halvera den totala vattenförbrukningen världen över från 3,4 till 1,7 hektoliter vatten per producerad hektoliter dryck. Det nya vattenreningsverket kommer således att minska vattenförbrukningen från 2,9 hektoliter per hektoliter öl till 1,4 hektoliter vatten per hektoliter dryck. 

NIRAS har hjälpt Carlsberg att utveckla ett komplett business case till vattenreningsverket. Här har NIRAS även hjälpt till med att få godkännanden från livsmedels- och miljömyndigheter. NIRAS har stått för hela projektledningen fram till invigningen den 6 maj 2021. 

Utbildningsplattform för Carlsbergs bryggerier världen över 

Bryggeriet i Fredericia valdes ut som Carlsberg-koncernens första kompletta vattenreningsanläggning. Enligt Philip Hodges, Executive Vice President for Supply Chain i Carlsberg-koncernen, är reningsverket en stor, men nödvändig investering. 

”Genom att återanvända 90 % av allt processvatten kommer bryggeriet i Fredericia att halvera sin vattenförbrukning vid ölbryggning, vilket hamnar under vårt mål för 2030” säger Philip Hodges på Carlsberg-koncernens hemsida. 

Philip Hodges poängterar att Fredericia har haft ett konstant fokus på resursstyrning och minskning av vattenförbrukningen, men det behövs mer avancerad teknik inom återvinning av vatten innan det går att nå de ambitiösa målen i Carlsbergs ”Together Towards ZERO Programme”. Målet är att bryggeriet i Fredericia ska fungera som en undervisningsplattform för Carlsbergs bryggerier världen över. 

Ny innovativ tillgång 

”På NIRAS är vi stolta över att ha fått vara en del i detta banbrytande projekt som kommer att bidra till nya standarder inom Carlsberg-koncernen och byggsektorn i allmänhet. Vi har ett fantastiskt samarbete med Carlsberg. Vi är glada över att ha lett projektet från början till slutet när anläggningen stod klar,” säger Søren Nøhr Bak, expertischef på NIRAS. 

Søren Nøhr Bak ser byggandet av reningsanläggningen som en teknisk vinst som kommer att få stor betydelse för en hållbar förbrukning av vatten och energi i en av världens största bryggerikoncerner. Han påpekar att projektet är nära kopplat till NIRAS’ arbete för att säkra FN’s världsmål. Dessutom är projektet en förlängning av mer än 100 granskningar inom förbrukning av vatten, energi och resurser som NIRAS har gjort åt livsmedels- och dryckesproducenter under årens lopp. 

”Det nya reningsverket på Carlsbergs bryggeri i Fredericia är ett nytt och innovativt sätt att skapa en säker återanvändning av renat vatten, och projektet introducerar nya tekniker till att förbättra vatteneffektiviteten. Det bygger på en lång tradition mellan de danska miljö- och livsmedelsmyndigheterna och de danska universiteten,” säger Søren Nøhr Bak. 

SDG Initiator – Nytt verktyg för hållbarhet 

NIRAS nya verktyg SDG Initiator kan hjälpa företag att nå sina SDG-mål och samtidigt reducera kostnader för exempelvis vatten, energi och andra resurser. 

NIRAS’ SDG Initiator bygger på många års erfarenhet. NIRAS har bl.a. genomfört fler än 100 granskningar åt livsmedels- och dryckesföretag gällande vattenrening och reducering av vattenförbrukning. 

Fakta om Carlsberg vattenreningsprojekt 

Carlsbergs nya vattenreningsverk på bryggeriet i Fredericia kommer att minska vattenförbrukningen från 2,9 hektoliter till 1,4 hektoliter per hektoliter dryck. Anläggningen kommer att stå klar under första kvartalet 2021. 

Carlsberg kommer att halvera sin totala vattenförbrukning världen över från 3,4 till 1,7 hektoliter vatten per producerad hektoliter dryck. 

Carlsberg invigde Fredericia Bryggeri den 25 september 1979. NIRAS var involverad i konstruktionen av bryggeriet, vilken skedde genom bolaget DanBrew, som sedan blev en del av NIRAS.  

Vill du veta mer?

Søren Nøhr Bak

Søren Nøhr Bak

Senior Expertise Director - Water & Sustainability

Aarhus, Denmark

+45 2025 7033

Se också: