Projekt

KS1 Hestnestunnelen

KS1 Hestnestunnelen

NIRAS har hjälpt kunden Veidekke, som är entreprenör och slutkunden Bane NOR, med planeringen av den nya järnvägssträckan från Kleverud i söder till Espa i norr, cirka 100 km norr om Oslo.

den 3 november, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur, Vattenbyggnad
  • Länder: Norge och Sverige
  • Klient: Bane NOR och Veidekke

Utbyggnaden avser  en ny järnvägssträcka där det i dagszonen vid Kleverud bland annat ska etableras en utfyllnad ut i Mjøsa, Norges största sjö. Dessutom byggs en 3,1 km lång järnvägstunnel, "Hestnestunneln", med två tillhörande tvärsnitt. Vid Espa korsar järnvägen Mjøsa via en ny bro. Förutom järnvägssträckan har flera befintliga och nya vägar planerats och anpassats till den framtida situationen.

Det  har varit ett både krävande och intressant projekt för NIRAS när det gäller leverans av komplexa 3D-digitala modeller. Som en del av projektet är det nödvändigt att utföra laserskanning av tunnelprofilerna för användning a i modellerna.

NIRAS Sveriges vattenavdelning "NIWU" har tillsammans med "INFR" i Norge anlitats  som konsulter inom dagvattenhantering, dränering och hydrologi för Veidekke i samband med Hestnestunnelprojektet. Projektet har bland annat  inneburit  projektering i 2D och 3D, komplexa leveranser av modeller, kartläggning av avrinningsområden, dimensionering av ledningsnät och vattendrag, och mycket mer.

Projektet är ett exempel på NIRAS tvärvetenskapliga och internationella samarbete, där discipliner inom infrastruktur i  NIRAS Norge och Vatten i  NIRAS Sverige har samarbetat.

Hestnestunneln byggs som en dubbelspårig järnvägstunnel med två tvärsnitt för att säkerställa bra utrymningsvägar.

Tunneln kommer att förses  med nischer för teknisk utrustning och utbyggnader  för bättre siktlinjer till signaler. Bergskyddet av tunneln är baserad på kartläggning av bergsmassa och riskklasser enligt Q-systemet.

De tvärgående tunnelarna kommer att fungera som utrymningsvägar under driftsfasen. Hestnestunneln kommer att betjänas från Kleveruds södra portal och södra tvärsnitt.

Tunneln beräknas  att vara klar 2026.

Drofilm över byggarbetsplatsen

Här kan du följa arbetets utveckling . Vi lägger ut uppdaterad drönarfilmer med jämna mellanrum.

Vill du veta mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se också: