Projekt

NIRAS designar det prestigefyllda Valhall projektet

Valhall

Valhall består av två byggnader om vardera sex våningar i Jåttåvågen med en total yta om cirka 70 000 m2. NIRAS har anlitats som elkonstruktör för båda byggnaderna, under ledning av elentreprenörerna Alt installasjon AS och Rogaland elektro AS.

den 15 mars, 2023
  • SDG: #9, #11
  • Sektorer: Byggprojekt
  • Länder: Norge
  • Tid: 2022 - 2025
  • Kunde Valhall Vestbygg: Alt Installasjon AS
  • Kunde Valhall Østbygg: Rogaland Elektro AS
  • Byggherre: Hinna Park Utvikling
  • Areal: 70 000 m2

De två kontorsbyggnaderna har totalt ca 55.000 m2 BTA, därtill kommer ett underjordiskt parkeringsgarage under den västra byggnaden på ca 15 000 m2. Byggnaden kommer att BREEAM-certifieras i klasserna "Excellent" och WELL "Gold" och kommer att anpassas för SMART av Powerhouse med kombinationsnivån "Smart Standard".

Konstruktionen utförs med hjälp av Revit och 3D-modellering. Modellerna berikas med information och märks enligt NS3457-7, -8 och -9 på komponentnivå för att tillhandahålla en komplett BIM-modell och information på ritningar.

De tekniska yrkesgrupperna arbetar i Autodesk Docs för att säkerställa kontinuerlig samordning mellan yrkesgrupperna och att konstruktörerna alltid har uppdaterade modeller från andra yrkesgrupper.

Det finns en nära dialog mellan de olika yrkesgrupperna för att optimera lösningar, säkerställa gränssnitt och att projektet resulterar i en välfungerande byggnad med hållbara och flexibla lösningar. I en modern byggnad är det viktigt att alla system fungerar sömlöst tillsammans och samordning mellan olika yrkesområden blir allt viktigare i takt med att tekniken utvecklas och kraven på styrning och övervakning skärps. NIRAS har lång erfarenhet av gränssnittskoordinering och hjälper till i projektet för att säkerställa att krav och gränssnitt hanteras.

NIRAS har lång erfarenhet av att utforma liknande byggnader och har även utformat referensprojektet för Valhall, Aker Tech House på Fornebu.

Valhall är ett prestigefyllt projekt i Rogaland, där vi uppskattar det förtroende vi har fått genom att vara projekterande ingenjör för båda byggnaderna. NIRAS har god erfarenhet av att arbeta med entreprenörerna från andra projekt och ser fram emot ett bra samarbete i projektet.

Øyvind Våge, kontorschef NIRAS Stavanger

Vill du veta mer?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843