Mp 7664 2 Uden Logo 2

Byggledning

Få hjälp i de processer som säkerställer en god och kvalitativ byggledning genom alla faser av byggprojekt.

Byggledning med fokus på tid, ekonomi och kvalitet

Som byggledare fokuserar vi på projektets övergripande kvalitet och följer upp byggarbetet under produktionsfasen genom att vara närvarande på byggarbetsplatsen. Genom byggplatskontroller och regelbundna byggmöten säkerställer vi att produktionen följer den fastställda tidplanen, att ekonomi och framförallt att den önskade kvaliteten upprätthålls.

Vi har tät och löpande dialog både med dig som beställare och med entreprenören liksom med övriga projektmedlemmar, så att vi längs vägen kan hantera de eventuella förändringar som sker under byggprojektets gång. Den täta kontakten bidrar till att öka samarbetet på plats och säkerställer bättre kvalitet och minimerar att konflikter uppkommer, samt att byggarbetsplatsen är säker för alla.

Vi koordinerar och säkerställer att projektet lämnas över korrekt med godkänd entreprenadbesiktning, godkända myndighetsbesiktningar samt ett uttaget slutbevis.

Tidigt deltagande i  byggledningen

På NIRAS råder vi våra kunder att involvera byggledarnas  kompetens så tidigt som möjligt i produktionsfasen eller åtminstone innan upphandling.  Med tidigt engagemang kan våra kunder få del av vår expertis och erfarenhet av tidigare genomförande av projekt. Det skapar mervärde.

Byggledaren  säkerställer en stabil ekonomi i projektet

Vi är specialister på att ta fram beräkningar av byggprojektets ekonomi, inklusive prisuppskattningar, genomföra budgetpresentationer och uppföljningar samt ge löpande feedback och kontroll av projektens ekonomi. Detta säkerställer en stabil ekonomi i byggprojektet.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: