Projekt

Orkla använder överskottsvärme från snacksfabrik för fjärrvärme

Orkla

NIRAS hjälpte den danska snacks-tillverkaren KiMs - en del av Orkla-koncernen - att använda överskottsvärme från sin produktionsanläggning för fjärrvärme. Projektet har hjälpt KiMs att minska CO2-utsläppen, täcka det interna värmebehovet samtidigt som det ger det lokala samhället tillgång till överskottsvärme.

den 1 juli, 2023
  • SDG: #7, #9, #11
  • Sektorer: Livsmedel
  • Länder: Danmark

KiMs, som är en del av Orkla-koncernen, är Danmarks ledande tillverkare av chips och snacks, och företaget använder en betydande mängd energi för att förvandla skivade potatisar till krispiga chips.

KiMs / Orkla var fast beslutna att förbättra företagets miljöpåverkan och minska dess koldioxidavtryck.

År 2014 beslutade företaget därför att använda en metod där överskottsvärme och energi från produktionen kunde omvandlas till fjärrvärme för fabriken samt för uppvärmning av hus i det omgivande samhället.

År 2017 kontaktade Orkla NIRAS för att hitta sätt att optimera det pågående projektet. NIRAS lyckades komma fram till en lösning där överskottsvärmen och energin kunde användas ännu mer effektivt och därigenom bidra till att minska koldioxidutsläppen ännu mer.

Energikartläggning och värmeåtervinning

NIRAS rådgav Orkla Group om hur man skulle återvinna värmen från produktionen, vilket bidrog till att täcka fabrikens eget behov av fjärrvärme. Dessutom levererade överskottsvärmen motsvarande uppvärmningen av 200 hushåll i Danmark årligen.

"Vår approach var att kartlägga företagets olika typer av energi- och värmeförbrukning. Först gjordes en kartläggning av alla kalla och varma energiströmmar för att hitta flaskhalsar och optimera systemens energieffektivitet. Sedan fokuserades på elektricitet och en karta över all energikonsumerande utrustning gjordes för att bestämma deras energieffektivitet och simultaneitetsfaktor," förklarar marknadsdirektören på NIRAS, Frank Nyegaard.

Genom att genomföra en identifiering av alla energikonsumerande processer i fabriken lyckades NIRAS identifiera energibesparingspotentialen och presentera förslag för energioptimering.

Från konceptuell design till anbud och genomförande av projektet

NIRAS förberedde den konceptuella designen för energiåtervinningsprojektet. Detta inkluderade etablering av en översikt över olika möjligheter och förslag på korrekta lösningar för att få ett genomförbart och effektivt projekt som skulle skapa maximal effekt.

Dessutom utarbetade NIRAS grundläggande och detaljerad design samt anbudsdelen av projektet. Slutligen var NIRAS ansvarigt för genomförandet av projektet.

"NIRAS projektansats kan tillämpas på en mängd olika projekt inom olika branscher. Vår expertis är inte begränsad till den här typen av företag, och många företag har en enorm potential att sänka sina energikostnader, tillhandahålla sin egen värme och inte minst minska sin koldioxidavtryck. Det finns verkligen många positiva aspekter med vår approach," säger Frank Nyegaard.

Se också:

Vill du veta mer?

Frank Nyegaard

Frank Nyegaard

Market Director

Odense, Denmark

+45 5121 7992