Alfanordic Academy Alumne Min

Kurser och utbildning

NIRAS erbjuder ett antal kurser och utbildningsprogram för läkemedels- och life science-industrin inom områden som GMP, riskbedömning, GDP, processvalidering och GxP. Vi erbjuder skräddarsydda kurser som är anpassade till företagens specifika behov och dessutom har vi allmänna kurser i till exempel GMP.

Vår Pharma Academy och Life Science Academy erbjuder nyutexaminerade akademiker ett unikt utbildningsprogram som kombinerar professionella kurser med arbete och coachning av erfarna mentorer. Med vårt Academy-program utbildar vi nästa generations medarbetare inom läkemedels- och life science-industrin.

Du kan också läsa mer om våra talangutvecklingsprogram Pharma Academy och Life Science Academy där vi fokuserar på att tillhandahålla ett utbildningsprogram för nyutexaminerade som vill bli specialister, produktionssupportpersonal eller projektledare inom läkemedels- och life science-industrin.

Life Science Academy

Våra kurser på Life Science Academy ger nyutexaminerade en möjlighet att få en rejäl kompetenshöjning. Samtidigt erbjuder vi företag i life science-industrin möjligheten att rekrytera begåvade kandidater inom ramen för vårt Academy-program.

Life Science Academy är ett nio månaders praktikantprogram som är utformat för att utrusta unga akademiker för framtida roller och ge dem snabbare tillgång till life science-industrin.

Genom intensiv utbildning i relevanta ämnen och kontinuerlig handledning av specialister och mentorer fungerar Life Science Academy som en katalysator för industrin och bidrar till att skapa nästa generations medarbetare.

Genom våra kurser kan företagen ge sina medarbetare nya färdigheter på kort tid så att de får mer kunskap om frågor som är relevanta för deras arbete. I våra kurser utforskar vi ett riskbaserat tankesätt och medarbetaren uppdateras om de senaste trenderna när det gäller kvalitetskrav med mera.

Samarbete med läkemedels- och life science-företag

Vi erbjuder ett samarbete där företagen hjälper till att forma unga akademiker till framtida medarbetare inom life science-industrin. NIRAS Life Science Academy fungerar som en länk mellan utbildningsinstitutionerna i Danmark (inklusive KU, AU, SDU och de tekniska högskolorna) och ditt företag.

Genom ett nio månaders praktikantprogram och kontinuerlig handledning av nyutexaminerade akademiker kan vi erbjuda företag att påskynda varje praktikants personliga och yrkesmässiga utveckling. Detta innebär att de på kort tid kommer att kunna läsa och ta mer ansvar samt bidra till att lösa framtidens utmaningar i företaget.

Praktikant hos NIRAS Life Science Academy

Som praktikant på NIRAS Life Science Academy får du en unik inblick i life science-industrin. Under det nio månader långa praktikantprogrammet är du knuten till ett produktionsbolag från industrin, där du arbetar dagligen. Som en del av programmet tilldelas du ett undervisningsprogram som består av sju ämnesmoduler, vilka alla avslutas med en examen.

Varje modul varar i tre dagar och ger en introduktion till ämnen som GMP, validering, riskanalys, projektverktyg osv. Här får du en introduktion till gällande lagstiftning och tillämpade branschriktlinjer.

Under utbildningsperioderna kommer du att vara borta från det företag där du normalt arbetar. Parallellt med arbetet och undervisningen tilldelas varje praktikant en personlig mentor som följer honom eller henne under hela processen.

Syftet med mentorskapet är att ge praktikanten ett professionellt och personligt utrymme för att diskutera vardagliga utmaningar som ny i industrin. Våra mentorer är utbildade för rollen och har alla många års erfarenhet från branschen.

Pharma Academy: 2-årigt tvärvetenskapligt akademiskt program

Pharma Academy är ett tvåårigt akademiskt program som bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan NIRAS Life Science Academy, företag inom life science-industrin och utvalda universitet och utbildningsinstitutioner i Danmark.

Programmet riktar sig både till företag och till morgondagens unga generation av yrkesverksamma. Deltagarna i Pharma Academy förbereds för läkemedelsindustrins utmaningar som specialister eller projektledare i företag som vill ge framtida medarbetare rätt kvalitetstänkande och förståelse för affärsverksamheten.

På Pharma Academy får du en unik inblick i läkemedelsindustrin, oavsett om du är nyutexaminerad eller anställd på ett företag. Genom kursen får deltagarna en djupgående inblick i:

  • GMP
  • Riskbedömning
  • QA/QC
  • Validering
  • Projektledning etc.

När det gäller läkemedelsföretag erbjuder Pharma Academy ett antal fördelar genom att tillhandahålla de rätta och bäst kvalificerade resurserna för den GMP-reglerade produktionsmiljön. Genom Pharma Academy kan nya medarbetare få kännedom om de senaste trenderna, medan den avancerade kursen ger medarbetarna en hög grad av omställningsberedskap.

Programmet riktar sig till företag som vill se till att morgondagens unga människor är rustade för att möta industrins utmaningar som specialister, produktionsstödjare eller projektledare.

Öppna kurser och skräddarsydda kurser för life science-företag

Vi agerar som en professionell sparringpartner för life science-industrin när det gäller kurser i GxP. Alla våra kurser bygger på gällande standarder och stöds av praktiska exempel från vardagen, vilket hjälper våra kunder att lättare relatera till aktuella ämnen och problemställningar.

På NIRAS erbjuder vi både öppna och skräddarsydda kurser. De öppna kurserna är avsedda för individuellt deltagande och ger möjlighet att träffa människor från olika företag och utbildningar. Kursens innehåll och datum bestäms i förväg.

Dessutom erbjuder vi skräddarsydda kurser som utvecklas i samarbete med det enskilda företaget. Genom våra kurser kan vi hjälpa ditt företag att förbättra dina medarbetares kunskaper inom områden som GMP eller GxP. Om ditt företag står inför en särskild utmaning kan NIRAS Life Science Academy kurser hjälpa dig att utöka dina medarbetares kunskaper och expertis genom kurser som är skräddarsydda för deras individuella behov.

Vi kan skräddarsy kurser och erbjuder öppna kurser i:

  • Grundläggande GMP
  • GMP för studenter
  • Riskbedömning
  • GDP
  • Processvalidering etc.

Låt dig inspireras av vår kurskatalog där det med stor sannolikhet finns kurser inom det ämne som ditt företag söker. Kursinnehållet skräddarsys efter dina behov och innehållet avtalas under ett inledande möte där man fastställer förväntningar.

 

Vill du veta mer?

Ole Markersen

Ole Markersen

Vice President

Allerød, Denmark

+45 3144 7511

Se också: