Lokalplan Bakkelund I Horsens Min

Kommunala och lokala planer

Vi har stor expertis när det gäller att utarbeta lokala planer för stadsomvandlingsprojekt, bostadsområden, företagsparker, livsmedelsbutiker och liknande.

NIRAS stadsplanerare täcker alla aspekter av stadens fysik och organisation. Det omfattar allt från att utveckla och visualisera nya idéer till att förbereda lokala planer, kommunala planer och ändringar i kommunala planer. Vi har stor insikt i planeringslagstiftningen och dess förhållande till annan lagstiftning och löser därför planeringsuppgifter på alla nivåer.

Vi har ett nära samarbete med myndigheter, politiker, medborgare och byggherrar för att skapa hållbara lösningar som skapar långsiktigt värde.

Processen för den lokala planen

Som konsulter till byggherrar och entreprenörer sköter NIRAS dialogen med myndigheter om utarbetandet av förslag till lokala planer och eventuella ändringar i kommunala planer. Vi deltar i alla möten och hjälper till att hitta lösningar som gör projekten möjliga, med hänsyn till den kommunala planen, grannar och annan problematik.

Vi är vana vid att arbeta tvärs över discipliner och engagerar NIRAS många specialister när vi behöver hitta lösningar på bland annat miljö- och bullerfrågor samt hantering av regn- och avloppsvatten. Förutom planeringsrådgivning kan NIRAS erbjuda utarbetande av miljökonsekvensbeskrivningar, miljöbedömningar, utbyggnadsavtal osv.

Vi har också möjlighet att utarbeta bevarande lokala planer baserade på en SAVE-registrering eller identifiering av kulturmiljöer. Som stadsplanerare ser vi det också som vår uppgift att skydda och vidareutveckla kulturhistoriska spår – till exempel genom lokala planer om bevarande eller fysiska och strategiska utvecklingsprojekt.

Revidering av kommunala planer

Förutom att utarbeta planeringsstrategier hjälper vi också kommunerna att revidera sina kommunala planer. Här reviderar vi den kommunala planens struktur, riktlinjer och ramar för att möjliggöra den framtida fysiska utveckling som kommunfullmäktige antagit i planeringsstrategin. Revisionen är antingen helt eller delvis beroende av kommunfullmäktiges beslut i planeringsstrategin.

Vill du veta mer?

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Se också: