Strategisk Mobilitetsplanlægning Min

Strategisk mobilitetsplanering

På NIRAS arbetar vi för att främja hållbar mobilitet som stöder ett hälsosamt vardagsliv och klimatvänliga transportlösningar.

Mobilitet håller ihop vardagen

Mobilitet är det som håller ihop vardagen och bidrar till att se till att vi kan delta i samhället och få vårt arbete och vår fritid att fungera tillsammans. Mobilitet påverkar var du kan bo och arbeta och bidrar till att du kan delta i social gemenskap och fritidsaktiviteter, komma till jobbet, studera och trivas. Det är också en förutsättning för att turister och besökare ska kunna ta sig fram.

På NIRAS utvecklar vi mobilitetsstrategier på lokal, kommunal och regional nivå. När vi betraktar mobilitet ur en strategisk synvinkel ser vi till helheten i form av trafik, stadsstruktur och användarnas behov.

Vi arbetar för att stödja hållbar mobilitet där transportutbudet är mångsidigt och flexibelt. Genom trafik- och mobilitetsplaner hjälper vi till att bygga upp ett starkt mobilitetsnätverk som drivs av lösningar som stämmer överens med utmaningar och möjligheter, med fokus på lokal förståelse och sociala aspekter. Medborgarmedverkan, intressentanalyser och kommunikation är en viktig del av processen för att skapa en bättre, mer varierad och mer sammanhängande mobilitet. Vår strategi för analys av trafik och mobilitet är därför inkluderande och holistisk.

Mobilitet på landsbygden

På landsbygden är det ofta långt mellan bussavgångarna och långt till närmaste hållplats. Därför har många medborgare bilen som sitt främsta transportmedel, eftersom den ger den flexibilitet som behövs för att delta i vardagens aktiviteter.

Utmaningen är dock att 23 % av landets familjer inte har tillgång till en bil. Dessutom har vi som samhälle åtagit oss att uppnå ett ambitiöst klimatmål till 2030, vilket innebär att vi måste hitta mer miljömässigt hållbara transportformer för framtiden. Vi på NIRAS samarbetar med kommuner, regioner och trafikföretag när det gäller att dela med oss av kunskap på området och ta fram riktlinjer, handböcker och verktygslådor med lösningar som förbättrar kvaliteten på den lokala mobiliteten.

Hållbara stadstransporter

I stadsområden är problemet ofta att tillfartsvägar och huvudleder täpps till vid rusningstid och skapar långa bilköer. Detta är negativt för samhällsekonomin, folkhälsan och för klimatet. Förändrade vägar och trafikflöden påverkar stadsmiljön. Därför använder vi trafikdata för att analysera möjligheter och utmaningar och ser bland annat på kapacitet, framkomlighet, säkerhet och trygghet i ett helhetsperspektiv där trafiklösningar betraktas i sammanhang med medborgarna och stadsmiljön.

Vi utarbetar mobilitetsstrategier på lokal, kommunal och regional nivå med fokus på prioriterade åtgärder och hur transportslagen kan komplettera varandra för att tillgodose alla. Dessutom utarbetar vi trafik- och mobilitetsplaner som en integrerad del av innovativ stadsutveckling på lokal nivå.

Tjänster:

  • Mobilitetsstrategier på lokal, kommunal och regional nivå
  • Trafik- och mobilitetsplaner
  • Holistiska trafik- och mobilitetsanalyser
  • Riktlinjer och verktygslådor
  • Medborgarmedverkan och intressentanalyser

Vill du veta mer?

Rickard Montenegro Johansson

Rickard Montenegro Johansson

Consultant

Stockholm, Sweden

+46 8 588 922 04

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Senior Consultant

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Gunvor Riber Uggerhøj

Gunvor Riber Uggerhøj

Senior Consultant

Aalborg, Denmark

+45 6071 9015

Se också: