Avtalshantering

Med vår helhetstjänst hjälper vi dig att få full kontroll över dina lokalhyresavtal och dina hyresåtaganden.

Lokalsökning

Vi hjälper dig att hitta rätt lokal för din verksamhet utifrån era unika behov.

Workplace solutions

Vi vägleder er att hitta den lokallösning som passar bäst för er verksamhet.

Lokalprojekt

Vi hjälper dig att genomföra ditt lokalprojekt och erbjuder dig stöd under hela, eller delar av, processen för att uppnå bästa värde för er.

Flyttprojektledning

NIRAS leder och bevakar hela processen från tecknat hyresavtal till inflyttning så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Förändringsledning

Vi guidar din ledningsgrupp och era medarbetare tryggt genom den förändring det innebär att övergå till en ny arbetsplatslösning.

Lokalavveckling

Vi hjälper dig som hyresgäst att avveckla en förhyrning i förtid när hyresavtalet löper ännu en tid men verksamheten har lämnat eller ska lämna lokalen.

Lokalstrategi

NIRAS stödjer er i att effektivisera och optimera nyttan av era hyreskostnader med lokaler som stödjer verksamheten.