Woman sitting by desk with computer monitors

Avtalshantering

Med vår helhetstjänst hjälper vi dig att få full kontroll över dina lokalhyresavtal och dina hyresåtaganden.

man giving a presentation

Lokalsökning

Vi hjälper dig att hitta rätt lokal för din verksamhet utifrån era unika behov.

Room with colourful furniture

Workplace solutions

Vi vägleder er att hitta den lokallösning som passar bäst för er verksamhet.

People sitting in office

Lokalprojekt

Vi hjälper dig att genomföra ditt lokalprojekt och erbjuder dig stöd under hela, eller delar av, processen för att uppnå bästa värde för er.

Three people having a discussion by desk

Flyttprojektledning

NIRAS leder och bevakar hela processen från tecknat hyresavtal till inflyttning så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Group of people sitting on a bench talking

Förändringsledning

Vi guidar din ledningsgrupp och era medarbetare tryggt genom den förändring det innebär att övergå till en ny arbetsplatslösning.

Spiral staircase in atrium

Lokalavveckling

Vi hjälper dig som hyresgäst att avveckla en förhyrning i förtid när hyresavtalet löper ännu en tid men verksamheten har lämnat eller ska lämna lokalen.

Room with bookshelves

Lokalstrategi

NIRAS stödjer er i att effektivisera och optimera nyttan av era hyreskostnader med lokaler som stödjer verksamheten.

;