Bas P Och U Min

Arbetsmiljösamordning

NIRAS utför konsultuppdrag brett inom byggbranschen för både offentliga och privata kunder.

Vi erbjuder rådgivning genom hela byggprocessen, från vision och förstudie genom projektering och upphandlingsprocess till utförandefasen och besiktning.

Vi ansvarar för att organisera hela byggprocessen, såsom dialog med brukarna, ta fram riskanalyser, utarbeta idéer och byggplaner, samt hanterar styrningen av ekonomi, tidplaner och att rätt kvalitet upprätthålls.

Vi har stor erfarenhet av myndighetskontakter i samband med bygglovsprocessen och upphandlingar för både total-, utförandeentreprenader och enskilda leverantörsavtal.

Projektledning och processledning

NIRAS projektledning tillhandahåller  kompetent projekt- och processledning av kundens byggprojekt och vi har erfarenhet av att slutföra några av Skandinaviens största och mest komplexa byggprojekt inom hälso- och sjukvården. Vi är bland annat projektledare på drygt hälften av alla sjukhusprojekt i Danmark.

Vi är projektledare i mycket stora byggprojekt för stat, regioner, kommuner, hyresgäster, fastighetsinvesterare, pensionsfonder och läkemedelsbolag. Uppdragen inkluderar fängelsebyggnader, sjukhus, universitets- och campusbyggnader, laboratorier, skolor, bostäder, kontorsbyggnader/ lokaler och medicinska byggnader.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: