Data Science

Datavetenskap

NIRAS tillhandahåller tjänster och rådgivning inom en rad datavetenskapliga tjänster. Vi arbetar med datavetenskap med båda fötterna på jorden och använder rätt verktyg och metoder för uppgiften. Vi förälskar oss i problemet, inte i lösningen.

Datavetenskap med båda fötterna på jorden

För många är datavetenskap ett luftigt begrepp som kan vara svårt att placera in i sin egen vardag. I själva verket behöver datalösningar inte vara så komplicerade och fyllda av så många populära modeord. Vi är kunniga användare och utvecklare av maskininlärning, datasjöar, länkade data, BI och alla andra smarta saker. Men ofta kan den rätta lösningen lika gärna vara en (vidare)utveckling av en bra Excel-lösning.

Vi arbetar alla med data

De flesta håller nog med om att vi i allt större utsträckning arbetar med data i vår vardag. De data vi har finns i många olika former. Det kan vara Excel-ark på en nätverksenhet, programvara från tredje part, sensorer, PDF-filer, databaser, webbplatser med mera. Vi välkomnar data, oavsett form eller format – vi har metoder för att skapa automatiska rutiner för att hämta ut data från system och sammanställa dem.

Våra tjänster

Men data i sig skapar inget värde. Det är insikterna, besluten och de åtgärder som följer av välorganiserade, analyserade och presenterade data som skapar värde.

Därför hjälper vi till med en rad tjänster som kräver denna process:

Skapande av datamodeller och datastrukturer

Vi hjälper dig att strukturera dina data och hjälper dig att förstå vad som krävs för att automatiska datarutiner ska fungera i vardagen.

Utdrag och sammanställning av datakällor

Vi kan skapa automatiserade datauttag för att ge dina data liv tillsammans med andra datakällor.

Automatisk generering av rapporter

Standardrapporter och bilagor består vanligtvis av en stor mängd standardtext och några tabeller, figurer eller liknande som måste ändras från gång till gång. Vi kan skapa rutiner för att göra detta automatiskt utifrån dina datakällor.

Power BI-kontrollpaneler

Kontrollpaneler används oftast för finansiella översikter. Vi använder dock tekniken för att få insikt i många andra typer av data.

Avancerade Excel-lösningar

Moderna Excel fungerar bra med många andra datakällor. Det drar vi nytta av eftersom vi har experter på avancerade Excel-funktioner som Power Query, Power Pivot, DAX och VBA.

Maskininlärning

Vi hjälper dig att hitta samband, identifiera trender och mönster och göra förutsägelser baserade på data. Det gör vi huvudsakligen med hjälp av statistiska modeller, klassificeringsalgoritmer och klusteranalyser.

Vi lär oss av oss

Gemensamt för alla våra tjänster är att vi föredrar att utveckla dem helt och hållet i din kontext. Det innebär att vi sätter en ära i att inte införa nya system, utan hämtar data från ditt system som det ser ut idag. Vi erbjuder gärna undervisning och vidareutbildning för dina egna medarbetare så att de kan ta över drift och vidareutveckling. På så sätt ser du till att lärandet från ditt projekt stannar kvar i din organisation och att dina nyckelmedarbetare får ny kompetens där det är möjligt.

Domänexperter i huset

Alla våra lösningar skapas i nära samarbete med våra experter inom ditt område, vilket säkerställer att fackkunskapen finns på plats och att våra analyser har ett orsakssamband och inte bara är korrelerade.

Vårt tillvägagångssätt/vår process

Vi börjar gärna med att utforma användargränssnittet för din lösning i nära samarbete med dig. På så sätt får du vanligtvis en prototyp som du kan utvärdera inom några dagar. Det garanterar att du får en lösning som skapar värde för dig och att vi inte arbetar i fel riktning.

Vill du veta mer?

Hans Palmborg

Hans Palmborg

Market Director

Malmö, Sweden

+46 40 625 05 02

Se också: