Fiber Telecom

Projektering av telecom och fiber

Fiber är nyckeln till den digitala framtiden

Att bygga ut fibernät till alla svenskar är en viktig uppgift som kräver expertis inom planering och underhåll. I ett högteknologiskt samhälle som Sverige där den digitala utvecklingen går i rasande fart är höghastighetsinternet en viktig förutsättning för att ny teknik ska kunna utnyttjas fullt ut.

Inom NIRAS har vi experter och sakkunniga som kan hjälpa till under hela processen från planering, projektering och ända till slutdokumentation. Dessutom kan vi hjälpa till med adressunderhåll och registrering. En gedigen kunskap om hur man bygger nya nätverk och underhåller befintliga nätverk innebär att projekten hanteras effektivt och smidigt, vilket gynnar både tidsplaner och ekonomi.

Olika uppgifter kräver olika programvarulösningar och det är därför naturligt att vi arbetar med relevanta GIS-plattformar som 3GIS, Smallworld, QGIS och många andra.

NIRAS har varit leverantör till några av de största fiberföretagen i Danmark, främst på Jylland och Själland. Sedan 2017 har vi projekterat fiber till 350 000–400 000 adresser.

Projektering av fibernät sker med PON-teknik (Passivt Optiskt Nätverk) och PTP-teknik (Punkt till Punkt). Däribland utarbetande av blås- och skarvplaner, dragningsplaner, material- och utrustningslistor. Efterdokumentation (As-Built) utförs både i projekt som planeras av NIRAS och i projekt som kunden själv har planerat.

FIBERPROJEKTERING DSC08036 (2)

I samband med EU:s bestämmelse om ”internet för alla” år 2025 och det därav följande systemet med bredbandspotter i Sverige behövs djupgående kunskap om nätverksdesign och arbetsflöden.

Tack vare många års erfarenhet och kunskap om fibernätsindustrin kan NIRAS hjälpa till med nätverksutbyggnad i såväl ytterområden som i tekniskt krävande stads- och företagsområden. Genom erfarenhetsutbyte och hög informationsnivå skapas synergier och effektivitet i befintliga och nya arbetsmetoder.

Den tekniska utvecklingen går snabbt och kräver kontinuerlig uppdatering för att hålla jämna steg med utvecklingen av både hårdvara och programvara i alla delar av processen.

Denna expertis bidrar till att förbättra kvalitet och avkastning.

Vill du veta mer?

Hans Palmborg

Hans Palmborg

Market Director

Malmö, Sweden

+46 40 625 05 02

Se också: