Remote Sensing Min

Fjärranalys – satellitbaserade tjänster

Kartläggning och analys

Jordobservationsdata från satelliter blir alltmer relevanta som informationskälla för beslutsfattare i takt med att sensortekniken förbättras, algoritmer/maskininlärning vidareutvecklas och inte minst eftersom data är betydligt mer tillgängliga än tidigare, däribland Sentinel-data från det europeiska Copernicus-programmet.

NIRAS har byggt upp omfattande expertis och erfarenhet av att leverera lösningar från både fria och högupplösta kommersiella satelliter. Det kan handla om enkla lösningar med registrering i bilder eller mer komplexa lösningar som omfattar bildanalys, maskininlärning och användning av många andra datakällor.

Exempel på tillämpningar:

  • Topografisk kartläggning (t.ex. i utvecklingsländer och i Arktis)
  • Övervakning av skog
  • Kartläggning av översvämningar
  • Identifiering av byggnadsändringar
  • Klassificering av invasiva växtarter
  • Främjande av finansiell integration

Case: Satellitdata stöder finansiell integration i utvecklingsländerna

På NIRAS lägger vi stor vikt vid de globala målen för hållbar utveckling, och användningen av satellitdata kan på många sätt bidra till att övervaka och främja utvecklingen.

Det mest uppenbara området är klimatet. Men främjandet av finansiell integration är också en viktig del av arbetet med att uppnå flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Finansiell integration beskrivs som målet att säkerställa lika rättigheter och tillgång till finansiella tjänster. För att uppnå målen måste man se till att tjänsterna når landsbygd och fattiga områden.

Tidigare forskning har visat att det inte bara är det fysiska avståndet till tjänsterna som avgör om de används, utan även det sociala avståndet.
NIRAS har i samarbete med Oxford Policy Management och Mastercard

Foundation genomfört ett projekt och utvecklat ett verktyg för beslutsstöd som är inriktat på utvecklingsländer där mycket få grundläggande data finns tillgängliga.

Genom att analysera på radar och spektrala satellitbilder och kombinera dem med öppna data om t.ex. vägar, byggnader och hälsokliniker kan man göra uppskattningar av inkomst, bebyggelsetyper, befolkningstäthet osv. som alla är viktiga uppgifter i beslutsprocessen kring finansiell integration i utvecklingsländerna.

Konkret blir det ett verktyg för lokala banker för att t.ex. identifiera områden som är mest befolkade och minst betjänade, och t.ex. med en önskan om att det ska vara max en halvtimmes promenad till ett bankkontor eller en agent.

Vill du veta mer?

Hans Palmborg

Hans Palmborg

Market Director

Malmö, Sweden

+46 40 625 05 02

Se också:

Realising your sustainable potential

© NIRAS Sweden AB

  • Hantverkargatan 11B 112 21 Stockholm Postadress: Box 70375 107 24 Stockholm Fakturor i pdf-format: nirasinvoice@niras.se Fakturafrågor: nirasfinance@niras.se Peppol ID: 0007:5561756197 Momsregistreringsnummer: SE556175619701
  • T: +46 8 503 844 00
  • info@niras.se

Organisationsnummer: 556175-6197