Kortinfo Editering Small (1)

Redigering

I KortInfo har du möjlighet att uppdatera geografiska data direkt i kartan genom avancerad redigering i en enhetlig struktur.

Med KortInfo Redigering kan du skapa och underhålla geografiska data. När dataunderlaget är detsamma för alla användare blir det möjligt för data att redigeras och underhållas på ett enhetligt och effektivt sätt.

Användare, t.ex. medborgare eller anställda i kommuner och företag, kan redigera kartan direkt eller genom WFST via GIS-system. Konfigurationen i KortInfo kan säkerställa att data valideras och att attribut läggs till enligt en definierad lista. Användare kan också lägga till historik till sina redigeringar.

Fleranvändarredigering ökar effektiviteten

KortInfos användarhantering gör det möjligt att differentiera användarnas rättigheter att göra ändringar i olika lager och tillhörande data. På det här sättet får din organisation effektivare projekt med äkta fleranvändarredigering, där flera användare kan arbeta på samma tema samtidigt men utan att störa varandras data.

KortInfo Redigering kan också integreras med flera olika datakällor som Plandata.dk, Danmarks Arealinformationen och FKG Geodatabas.

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: