Salman Pey Pey Karen Wethje Gjerlov Kwg Thorsten Falk Jensen Tfj Kortinfo Site

Integrationer

Skapa integration mellan KortInfo och olika produkter från tredje part.

KortInfo är integrerat med ett antal externa system. Inklusive Plandata.dk och Danmarks Arealinformation via vår redigeringsmodul. Detta gör det möjligt för användaren att skapa och redigera befintlig geometri på Plandata.dk och DAI med hjälp av de välbekanta verktygen i KortInfo, samtidigt som gemensamma datamodeller följs.

Med KortInfo kan du också använda COWI Street Images, Google Street View, Mapillary och SDFE:s snedbilder direkt från kartklienten genom en punkt på kartan.

Med vår GeoAtlas-integration finns det möjlighet att via KortInfo se borrningsdata och markprofiler direkt i Kartfönstret.

KortInfo är också integrerat med LOIS och Cognito via vår modul Fastighetsförteckning. 

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: