Kortinfo Som Gisplatform Hask (1)

KortInfo som Geodatacenter

Få KortInfo som en komplett GIS-lösning - integrerad i din organisation och för dina behov.

Som ett komplett GIS-system kan KortInfo lösa uppgifter från enkel visning av data på kartor till avancerad ärendehantering, t.ex. genom att använda konfliktsökning i olika datakällor med mera.

WebGIS-plattformen är som standard en värdlösning, där vi tillhandahåller automatiska uppdateringar av systemet. På så sätt kan du som kund vara säker på optimal drift.

Du får tillgång till KortInfos administration, vilket är systemets verkliga styrka jämfört med andra webGIS-system på marknaden. Administrationen är extremt intuitiv och kräver inga speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Alla inställningar görs med hjälp av kryssrutor och rullgardinsmenyer, vilket gör det snabbt och enkelt att skapa nya kartlösningar för ärendehantering eller kartor för webbplatser.

Tre riktade kartklienter

Du får också möjlighet att visa dina data som webbtjänster för externa program och tillgång till tre olika typer av kartklienter. De tre kartklienttyperna är alla inriktade på olika behov - en för avancerad analys, en för enkla informationskartor för webbplatser och en för användning "på fältet".

Med KortInfo som GIS-system kan du också integrera din organisations ADFS, så att användarna automatiskt loggas in i KortInfo och får direkt tillgång till dina interna system via KortInfo. Dessutom kan egna interna databaser anslutas till värdlösningen.

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: