Kangerlussuaq NS 08925

Flygplatser

NIRAS bistår med planering av allt från landningsbanor till flygplatsbyggnader och uppställningsplatser.

NIRAS ger råd om planering och drift, landningsbanor och ramper, beläggningar, flygplatsbyggnader, parkeringsplatser och helikopterplattor.

Vi arbetar enligt ICAO:s och BL:s riktlinjer när vi planerar en flygplats med lokaliteter, banlängder, beläggning, säkerhetszoner, hinderytor, inflygningsljus, taxibanor och plattor. NIRAS utformar uppställningsplatser så att anslutningspunkterna är optimerade med säkerhetszoner för flyghantering.

Vill du veta mer?

Lars Bowald

Lars Bowald

Vice President

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 03

Se också: