Kortinfo Dokumenthaandtering Small

Search Dokumenthantering

Få möjlighet att lägga till mer information i form av bilder och dokument till dina GIS-skikt med dokumenthanteringsmodulen.

Med dokumenthantering i KortInfo är det möjligt att koppla bilder och dokument till GIS-skikt och enskilda geometrier i kartan.

Det kan handla om den medborgarvända kartan, där bilderna visas genom att klicka på kartan, men också om stöddokumentation för kartans innehåll. Ett annat exempel kan vara underhållsguider för infrastruktur eller grönområden, där en pdf öppnas på skärmen när man klickar på ett element på kartan.

Dokumenthantering stöder ett brett utbud av kända filformat. Dokumenten kan lagras hos NIRAS eller länkas till en extern filserver. Dokumenten hittar du genom att helt enkelt klicka på kartan.

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: