Kortinfo Tv Inspection Small

KortInfo Försörjning

Med KortInfo stöder vi allmännyttiga företag i deras operativa uppgifter. Få en värdefull översikt över TV-inspektioner och avstängningslösningar.

I allmännyttiga verksamheter är tillgång till stängningsplaner och TV-inspektioner en nyckelfaktor.

KortInfo kan integreras med flera olika ledningsregistreringslösningar, så att medarbetarna i verksamheten kan få tillgång till information och analyser för att bland annat göra stängningsplaner efter. I KortInfo kan du se vilka kranar och ventiler som behöver stängas, och lösningen kan utvidgas till att omfatta meddelanden via allmännyttans informationstjänster.

Det är också en fördel för operatören att kunna granska TV-inspektioner. I integrationen med KortInfo är det möjligt att visa inspelningarna, hoppa till relevanta observationspunkter och samtidigt se på kartan var kameran är placerad på ledningen.

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: