Kortinfo Search One

Search One

Search One-modulen erbjuder smart fritextsökning över data i KortInfo.

KortInfo Search One-funktionen gör det möjligt för KortInfo-administratören att ställa in sökningar i olika datakällor.

Det kan vara allmänna sökningar på adresser, ortnamn, register eller något helt annat. Datamängden är valfri men måste lagras i en SQL-databas, från vilken alla uppgifter kan länkas så att användarna bara behöver söka en gång och i ett sökfält.

Det är möjligt att justera en viktning av data så att primärdata prioriteras i visningen av resultat. Data kan grupperas efter vilken källa de tillhör, och ikoner kan kopplas så att resultatet blir lätt att läsa och överblicka.

Vill du veta mer om produkten eller beställa en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Head of Department

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se även: