Pharma och life science

Clean room for containers

Vi erbjuder branschspecifik rådgivning på alla områden inom pharma och life science, framför allt när det handlar om anläggningar där det ställs såväl relativt höga som mycket höga krav på GMP.

Genom att kombinera vårt tvärvetenskapliga synsätt med våra kunskaper om GMP, teknik och professionell projektstyrning lägger vi grunden till en bättre anläggning som uppfyller alla krav.

Det är alltid vår uppgift att se till att de kritiska faktorerna, som myndighetskrav, är under kontroll och att allt är i ordning före produktionsstart.

Inom pharma och life science ger vi råd om:

  • Efterlevnad av GMP, kvalificering och validering
  • Projektledning av komplexa GMP-projekt
  • Värme, ventilation och vatten
  • Utformning av renrum och försörjningsanläggningar
  • Laboratoriedesign
  • Energioptimering av GMP-anläggningar
  • Processutrustning
  • Logistik och inrättning av GMP-produktionsanläggningar