Niras Arkitekter Kamp

Arkitektur

Våra kunder väljer oss för att tillsammans skapa bestående värden. Vi ser till att det vi gör byggs på rätt sätt och ger ett mervärde för framtiden.

Inom arkitektur har vi en tydlig inriktning mot samhällsnyttan. Tillsammans med er som kund ser vi till att utveckla och skapa byggnader som är hållbart rustade inför framtiden både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är lyhörda för önskemål och behov från er som beställare och sätter samtidigt alltid användaren i centrum. Vi genomför uppdrag från projektidé till färdig byggnad med starka arkitektoniska värden. Vår breda erfarenhet inom skolor, förskolor och bostäder är utmärkande för vårt team.

 

Vi erbjuder

Om oss

Vi är ett team av spetskompetenser som ser till helheten och skapar kreativa/kvalitativa synergieffekter, vilket ger ett mervärde för våra beställare och brukare.

Medarbetare med öppna ögon, samarbete i fokus och en respekt för alla kompetenser i processen skapar starka byggnader.

Vi jobbar tillsammans för att vi tror på att helhetstänk och tvärkompetens i samarbete skapar bättre byggnader.

På Kungsholmen sitter vi, ett starkt lag med arkitekter, ingenjörer och tillgänglighetssakkunniga.